Företagsföreningen i Lerum FFLK

Nätverket för alla Lerums företagare

Ensam är inte stark. Genom FFLK kommer du in i kommunens främsta nätverk för företagare. mer än 3500 företag är verksamma i Lerum och många har sin marknad på hemmaplan. Tillsammans hjälper vi varandra och drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Bli medlem

Ett helt år för bara 720 kr!

nääs-slott-om-oss-fflk

Om oss

Vi hjälper dig att påverka. FFLK har regelbunden kontakt med olika organisationer i Västsverige för att förbättra Lerumsföretagarnas möjligheter.

aktiviteter-FFLK-nätverka-i-Lerum

Aktiviteter

Vi anordnar kvällsaktiviteter och luncher som ger dig chansen att träffa andra företagare för att knyta kontakter och samarbeta med varandra.

Snickare-medlemsföretag-fflk

Medlemsföretag

Idag har vi ca 200 medlemmar och vi blir hela tiden fler. Inom Lerums kommun finns väldigt många enmansföretagare – vi ligger i topp i landet.