FFLK, Företagsföreningen i Lerums Kommun är ett nätverk för alla företag verksamma i kommunen. Föreningen startades 1981 och har sedan dess varit en viktig drivkraft i Lerums näringsliv.

FFLK har enligt aktuella stadgar en klar målsättning som innebär att:

•  Knyta till sig samtliga i kommunen verksamma företag.
•  Vara religiöst och partipolitiskt obunden.
•  Verka för kontakt mellan företag i Lerums kommun.
•  Verka för och tillvarata medlemmarnas intressen i Lerums kommun.
•  Bistå i kontakt med Lerums företag, kommun och myndigheter.
•  Verka utan eget kommersiellt och ekonomiskt intresse – att vara en ideell förening.

Vår vision

FFLK är en idéell förening som stärker företagandet i Lerums kommun. Genom ledorden Inspiration, Kontakt, Påverkan och Kunskap, skapar vi möjligheter för kommunikation och kunskapsutveckling. Därmed kan en positiv och framgångsrik affärsutveckling förädlas i en professionell anda och i ett kreativt näringsliv.

Aktiviteter

För att uppfylla målen enligt stadgarna har föreningen (styrelsen) skapat plattformar som var och en fyller en viktig roll i arbetet ut mot medlemmarna (se nedan).

•  Temakvällar
•  Inspiration (sopplunch)
•  Kunskapsutveckling (småföretagsAkademin)
•  Näringslivet (påverkan)
•  Projekt (entreprenörsgalan eller motsvarande)
•  Medlemsrekrytering