Styrelsen

FFLK:s Styrelse 2017

Välkommen att med dina idéer och frågor till oss!
Skicka gärna ett mail till info@fflk.se eller till någon i styrelsen.

Sven Karlsson
Ordförande
Nääs Snickeriförsäljning
Telefon: 0302-310 08
Mobil: 0739-80 08 88
E-post: ordforande@fflk.se

Torleif Bergvik
Vice Ordförande
Ansvarsomr: Näringslivet – strategi
Evidens International AB
Tel: 0302-145 00
Mobil: 0706-37 81 00
E-post: torleif.bergvik@evidens.se

Birger Rosén
Kassör

Tel:
E-post: foretagskonsult@telia.com

Anders Westman
Sekreterare
Profile-Select
Tel: 0707-30 52 48
E-post: anders.westman@profileselect.se

Ola Nilsson
Ansvarsomr: Marknad PR
Lerums Tidning
Tel: 0701-67 00 17
E-post: ola.nilsson@lerumstidning.com

Bengt Helgius
Ansvarsomr: Näringslivet – strategi
Bengt Helgius Konsult
Tel: 0302-129 19
E-post: bengt@helgius.se

Christina Stoltz
Ansvarsområde: Marknad PR, Sociala medier
Kaffexpresso
Tel:
E-post: christina@kaffexpresso.se

Ann-Catrine Boldyn
Ansvarsomr: Marknad PR
Boldyn Consulting
Tel: 0705-21 63 22
E-post: ann-catrine@boldyn.se

Katarina Ramer
Ansvarsområde: Event
Somna
Tel: 031–301 17 20
E-post: katarina@somna.se

Erica Lönnehed
Ansvarsområde: Marknad PR
Trädgårdsfén / Oscarshöjd
Tel: 0723-68 33 11
E-post: erica@lonnehed.se